Het SOP moet eens per vier jaar door het schoolbestuur worden vastgesteld. Zoals wij in ons nieuwsbericht van 20 april jl. al gemeld hebben, zijn er zijn vergevorderde plannen om het SOP onderdeel te laten zijn van de schoolgids. Deze wijziging zal op zijn vroegst op 1 augustus 2024 ingaan. Tot die tijd gelden de huidige regels en handhaven we ons format.

Zoals beloofd hebben we ons format inmiddels behoorlijk vereenvoudigd, waardoor je met een beperkt SOP nog steeds voldoet aan de wettelijke eisen. Het SOP is in ParnasSys MSP makkelijk te maken. Gebruik hierbij de handreiking om de instellingen aan te passen. Indien gewenst kan ook het complete SOP worden gevuld.

Het vereenvoudigde SOP is ook in Word te maken. Download hier het format .

Het SOP dient op de website van de school geplaatst te worden.