Regelmatig krijgen we van scholen vragen over het SOP. De huidige wettelijke voorschriften zijn op dit moment nog van kracht. Dit betekent dat elke school een SOP moet hebben, dat niet meer dan vier jaar geleden is vastgesteld. Er ligt een wetsvoorstel om het SOP te integreren in de schoolgids. Op zijn vroegst zal dit op 1 augustus 2024 zijn. Tot die tijd blijft het huidige wettelijk kader gelden.

Dat betekent dat de school het SOP opnieuw moet vaststellen, als het huidige SOP dateert van meer dan vier jaar geleden. Om onze scholen te helpen dit zo pragmatisch mogelijk vorm te geven, bereiden we een vereenvoudiging van het SOP voor. Uiterlijk eind mei ontvangen de scholen hierover inhoudelijke informatie. Daarna kunnen de scholen hun SOP indien nodig op een laagdrempelige wijze actualiseren. Scholen kunnen daarbij dan gebruik maken van ‘Mijn Schoolplan’ en ‘Scholen op de Kaart’ of op hun eigen wijze het SOP formuleren.

Berséba volgt de ontwikkelingen nauwgezet en zal de scholen regelmatig informeren over de landelijke ontwikkelingen rond het SOP.