De Onderwijsinspectie gaat scherper toezien op welke manier de beleidsvoornemens van elke school van het samenwerkingsverband verbonden zijn met de ambitie van het ondersteuningsplan. Berséba heeft de scholen een aanbod gedaan om tijdens een ontwikkelbijeenkomst met het team hiermee aan de slag te gaan. We verwijzen naar een brief die in mei 2022 naar de scholen is verstuurd.