Sinds enkele jaren werken we in onze regio met het communicatiemodel PCM. PCM is een krachtig middel in de afstemming op behoeften van kinderen. Er zijn in onze regio een heel aantal scholen die een schooltraject PCM hebben gevolgd. In het komende schooljaar bieden we voor maximaal 5 scholen de mogelijkheid om een schooltraject te volgen, ook individuele teamleden kunnen via de PCM-coaches een profiel laten maken.

Het doel van de inzet van PCM  is om  leerkrachten en onderwijsassistenten “gereedschap” in handen te geven om af te stemmen op behoeften van kinderen. Ook kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag hebben we hierbij op het oog. Daarnaast is PCM is ook een krachtig instrument in teamvorming. Via het IB-netwerk proberen we steeds te verdiepen op PCM. Hiermee kunnen IB-ers binnen de school de rol van facilitator nemen.

Scholen die in het schooljaar 2024-2025 een traject willen volgen kunnen zich melden bij René Dek (m.c.dek@berseba.nl). Berséba draagt 40% van de kosten bij.

De PCM-coaches, die geschoold zijn in afname en interpretatie van de profielen zijn via de website van de Speciale Scholen Kapelle: https://www.specialescholenkapelle.nl/?s=pcm te benaderen. Bij de het leveren van een profiel zijn ook coachingsgesprekken inbegrepen. De kosten van voor afname en coaching komen voor rekening van de school.