Vanaf 1 augustus 2023 willen we starten met het Jonge Kind Centrum en we beginnen met één nieuwe groep: Jong Risico Kind Plus (JRK+). Een plek voor jonge kinderen die speciale onderwijsbehoeften hebben op het gebied van leren en/of gedrag. Waarom gaan we hier mee starten? We leggen het aan je uit.

Wat is de huidige situatie?

Op dit moment zijn er jonge kinderen op voorschoolse voorzieningen en op reguliere bassischolen die naast het gewone onderwijs, extra ondersteuning nodig hebben. Kinderen in de kleutergroepen met extra ondersteuningsbehoefte kunnen in aanmerking komen voor een JRK-arrangement. Bij een aantal van deze jonge kinderen tussen de 4 t/m 7 jaar sluit het JRK-arrangement niet voldoende aan bij hun onderwijsbehoeften, zij hebben méér nodig. Dit kunnen ze niet krijgen op een reguliere basisschool. Deze kinderen gaan dan naar een niet christelijke observatiegroep, omdat er in Zeeland nog geen christelijk reformatorische observatiegroep is.

Wat kunnen wij hierin betekenen?

Wij willen graag dat deze kinderen wél christelijk reformatorisch onderwijs kunnen krijgen en veel ouders willen dit ook. Daarom hebben we alles op alles gezet om dit waar te maken en dat is gelukt! Vanaf 1 augustus 2023 starten we met een nieuwe groep: Jong Risico Kind Plus (JRK+). Voor de jonge kinderen met een onderwijsaanbod wat aansluit op hun behoefte. Vanaf dan kunnen ook zij christelijk reformatorisch onderwijs krijgen in onze nieuwe observatiegroep. In deze groep zitten zes à acht jongere kinderen voor een korte periode. In deze korte periode krijgt het kind onderwijs en kijken we waar het kind uiteindelijk naar kan doorstromen, dit kan naar regulier onderwijs, SBO of SO zijn. Voor het JRK+ hanteren we het toelatingscriterium dat we binnen Berséba gebruiken voor plaatsing op een Kleuter Observatie Groep (KOG).

Onderdeel van een groter geheel

De nieuwe groep JRK+ is een onderdeel van het grote geheel: het Jonge Kind Centrum. In de toekomst willen dit centrum nog verder uitbreiden met andere groepen. Wij zullen daar op een later moment op terugkomen.