D.V. in april 2023 zal de bestuurder het nieuwe ondersteuningsplan (OSP) van Berséba vaststellen. In het schooljaar 2021-2022 is in de verschillende regio’s van Berséba met de scholen uitgebreid gesproken over de inhoud van het nieuwe OSP. Recent is het concept OSP met de scholen gedeeld. Dit concept bespreken we met de scholen en ook met de gemeenten. De opbrengsten vanuit deze besprekingen verwerken we in een volgend concept. Dit zal in december 2022 beschikbaar zijn. De regiomanagers voeren daarna in de maanden januari t/m maart 2023 Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de gemeenten. De input vanuit deze OOGO’s geven we een plaats in ons definitieve OSP.