Mij is gevraagd mezelf kort voor te stellen naar aanleiding van de benoeming tot bestuurder van Berséba.

Ik ben André Verwijs (55), vader van 7 kinderen, wonend te Kruiningen. De laatste 7,5 jaar ben ik werkzaam geweest als bestuurder van de VCPOZ, een scholengroep met 15 basisscholen op reformatorische grondslag in Zeeland.

Daarvoor was ik bijna 20 jaar lang directeur van een school voor Voortgezet Onderwijs op de Veluwe en ooit begon ik mijn onderwijsloopbaan als docent wiskunde en natuurkunde in Chilliwack (Canada). Kortom, inmiddels 34 jaar werkzaam in (leiderschap in) het onderwijs.

Berséba is een geschenk van Boven. Wie had immers ooit kunnen denken dat een seculiere overheid een uitzondering wilde maken voor alle scholen op reformatorische grondslag, toen Nederland vanaf 2014 verdeeld werd in regio’s voor passend onderwijs op basis van postcodegebieden. Onze denominatie kreeg (als enige in Nederland!) een landelijk samenwerkingsverband toegewezen. Dat ontving de naam Berséba, een plaatsnaam ter herdenking van Gods verbondstrouw in de woestijn ten tijde van Abraham.

Vanuit die verwondering zie ik er naar uit om mijn tijd en energie te besteden aan het bewaren en bewaken van bovengenoemd pand. Ook hoop ik daarin op bestuurlijk niveau verbindend en vertegenwoordigend tussen de vier regio’s van Berséba te werk te gaan, zodat het als één landelijk samenwerkingsverband functioneert.

Ik zie er naar uit om velen in onze boeiende sector te ontmoeten en samen te werken daar waar het kan, want elk kind is uniek en verdient passend onderwijs; dé sleutel tot persoonlijk welbevinden én leerrendement!

Hartelijke groet,

André Verwijs