Binnen samenwerkingsverband Berséba werken de school met de Bijbel in Nieuw Beijerland en de Eben Haëzerschool in Oud Beijerland samen met expertisecentrum hoogbegaafdheid Ponte om deze voorziening op te starten.

Het doel van de voorziening is om een kwalitatief en identiteitsgebonden onderwijsaanbod te bieden dat passend is voor de hoogbegaafde leerlingen die vastlopen in de reguliere klas en waarbij de plusklassen op hun eigen school ontoereikend zijn. Hierbij staat het bevorderen van het welbevinden van de hoogbegaafde leerling bovenaan, onder andere door deze leerlingen in contact te brengen met gelijkgestemden. De hoogbegaafde leerlingen krijgen naast het reguliere aanbod op school twee dagen per week een verrijkend aanbod in deze voorziening.

Berséba is voornemens om meer van dit soort voorzieningen op te starten in de regio.