Er kan opnieuw een subsidie basisvaardigheden worden aangevraagd. Wellicht een mooie kans voor je school. Het gaat om aanzienlijke bedragen, mocht de subsidie worden toegekend.

Er zijn 2 varianten. Overige (gewone) scholen en prioriteitsscholen. Overige scholen die nog niet eerder deze subsidie hebben ontvangen, kunnen alleen in de eerste ronde subsidie aanvragen van 10 april om 9.00 uur (Nederlandse tijd) tot en met 26 april 2024.

Er zijn 2 aanvraagrondes voor prioriteitsscholen:

10 tot en met 26 april 2024 voor scholen die op 1 maart 2024 door de Inspectie van het Onderwijs als ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ zijn beoordeeld.

2 tot en met 13 september 2024 voor scholen die op 1 september 2024 door de Inspectie van het Onderwijs als ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ zijn beoordeeld.

Aanvragen kan via DUS I.  https://www.dus-i.nl/subsidies/verbetering-basisvaardigheden-2024