Er is opnieuw een subsidie HB beschikbaar gesteld. Op de regiobijeenkomst in juni D.V. hopen we met elkaar in gesprek te gaan over de besteding hiervan. Het zou mooi zijn als scholen vooraf al goed nadenken over de besteding van de middelen. Naast scholing kan er ook gedacht worden aan een impuls voor lokale initiatieven waarbij meerdere scholen samenwerken aan passend onderwijs voor onze HB-leerlingen.