Op 3 oktober 2023 publiceerde Berséba een nieuwsbericht over de aanvraag subsidie hoogbegaafdheid. We hebben op dit moment nog geen uitsluitsel of de subsidie is toegekend. De aanvraag richt zich op een kwetsbare doelgroep (hoog)begaafde leerlingen: de dubbel-bijzondere, onderduikende, creatief uitdagende, aangepast succesvolle en zelfsturende leerlingen.

De kern van het activiteitenplan, dat bij de aanvraag is ingediend, bestaat uit vier pijlers:

  1. Scholing, met als doel: Op elke basisschool is een opgeleide talentcoach, die optimaal functioneert in de zorgstructuur van de school.
  2. Realisatie van deeltijdvoorzieningen, al dan niet samen met het voortgezet onderwijs.
  3. Onderzoek naar het realiseren van 10-14-voorzieningen voor (hoog)begaafde leerlingen binnen het voortgezet onderwijs.
  4. Versterking van het preventief signaleren van kwetsbare (hoog)begaafde leerlingen.

De regio’s zullen een regionaal activiteitenplan opstellen om deze pijlers concreet uit te werken.