Tot heel recent was het normaal, dat leerlingen op één school onderwijs kregen en daar dus stonden ingeschreven. Kinderen die geen onderwijs volgden, kregen een vrijstelling. Berséba constateert dat daarin veranderingen optreden. In toenemende mate zijn er leerlingen die op meerdere scholen onderwijs krijgen, terwijl een leerling maar op één school ingeschreven kan staan. Hoe ga je daar als school mee om?

Vanuit de wetgeving is het niet zo maar toegestaan om leerlingen vanuit verschillende scholen te mengen, omdat scholen bekostiging krijgen voor de leerlingen die op de eigen school staan ingeschreven. Toch zijn er allerlei redenen aan te voeren, waaruit blijkt dat het voor een leerling soms beter is om een aantal lessen op een andere school te volgen. Dit heet symbiose. Hiervoor heeft de overheid een richtlijn opgesteld. Op de website van de inspectie staat hierover informatie. Het is dus inmiddels wel mogelijk dat een leerling een deel van het onderwijs op een andere school volgt, dan waar het ingeschreven staat. Beide scholen dienen dan een symbioseovereenkomst te sluiten.

Het kan wenselijk zijn, dat de school waar de leerling niet ingeschreven staat, de leerling wel opneemt in haar leerlingadministratie. Het is mogelijk om in ParnasSys een leerling als onbekostigde leerling in te schrijven. Bij het inschrijven van een nieuwe leerling voer je ook een ‘type inschrijving’ in. Door hier te kiezen voor onbekostigd, geef je aan dat je voor de leerling geen bekostiging ontvangt. ParnasSys wisselt de leerling dan ook niet uit met ROD.