Hoe bevalt je nieuwe baan? Een vraag die vaak werd gesteld de laatste tijd. Nu na bijna 5 maanden Berséba is het wel goed om ook via de nieuwsbrief de eerste ervaringen te delen. Kort samengevat mag en kan ik zeggen dat ik een fijne en goede start heb kunnen maken. De warme ontvangst in de regio heeft daar zeker aan bijgedragen.

Wat ik erg mooi vind aan het werk zijn de contacten met de scholen. Inmiddels zijn de meeste scholen bezocht. Fijn om te zien hoe op alle scholen er met veel inzet wordt gewerkt aan goed en passend onderwijs voor de leerlingen. Je merkt dat collega’s er werk van maken om de school écht een goede en fijne plek voor kinderen te laten zijn.

Hoewel het onderwijs bekend terrein is, merk je wel dat het binnen Berséba om een meer specifiek deel van het onderwijs gaat. Ik moe(s)t me bijvoorbeeld écht verdiepen in onderwerpen als TLV’s, arrangementen, vormen van speciaal onderwijs, thuiszitters en verantwoording maar ook in welke bedragen en budgetten er voor welke doelgroep staan.

Verder was en is het nog zoeken naar de inhoudelijke kant en welke rol je daar in hebt. Er zijn veel thema’s die de aandacht vragen, maar welke thema’s zijn nu specifiek vanuit Berséba relevant voor de scholen? En hoever ga je daarin? En wat bied je dan aan? Gelukkig heeft de veelvuldige inzet van Menti.com tijdens de regiobijeenkomsten wat kader en sturing gegeven. Verderop in deze nieuwsbrief delen we een soort van jaarplanning waarin verschillende thema’s in de tijd zijn weggezet.

Inmiddels zijn we in de laatste weken van het schooljaar aangekomen. Weken waarin vaak nog veel werk wordt verzet. Succes met de laatste loodjes en bij leven en welzijn een goede vakantie toegewenst. We hopen dat we elkaar na de vakantie weer in gezondheid mogen ontmoeten.

Hartelijk groet,

Hendri Last