De belangstelling voor de mogelijkheden van advies en ondersteuning van Auris was groot.  De zoektocht naar de juiste ondersteuning voor kinderen met het syndroom van Down blijkt uit de presentaties en de dilemma’s. Het is waardevol om ervaringen en expertise te delen. Elke school worstelt met de juiste inzet van OA. Aan de hand van het geschetste dilemma  wisselden de collega’s ervaringen uit.

Auris
Marjon Verhoef en Ada Pieterse presenteerden de mogelijkheden van Auris ten aanzien van onderzoek en begeleiding van kinderen met taal-, spraak- of gehoorproblematiek. Zie de presentatie van Auris voor de website van Berséba. Naast informatievoorziening was er gelegenheid voor interactie en gesprek. Diverse collega’s hadden vooraf vragen ingeleverd. De antwoorden waren in de lezing verwerkt. Er was gelegenheid om verdiepende vragen te stellen. Auris biedt ondersteuning en advies, maar is ook duidelijk over de grenzen.

Leerling met syndroom van Down
Janneke, Cobie en Ida vertelden in Reeuwijk over hun ervaring met een leerling met het syndroom van Down. Ada, Margot en Ida deden dat in Reeuwijk. De betrokkenheid op de kinderen is groot. Het is belangrijk om het hele team te betrekken bij de ambitie en de mogelijkheden van de school. Uit de dilemma’s blek de zoektocht van alle betrokkenen om het beste voor deze kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.

Organisatie en inzet onderwijsassistentie (OA)
Anja en Henk en hun collega’s deelden op de bijeenkomsten hun ervaringen met betrekking tot de inzet van OA op hun school. De inzet van OA in de groep vraagt om een andere organisatie. De verantwoordelijkheid voor de ondersteuning ligt bij de leerkracht, die het overzicht moet houden. Het beperken van administratie is een uitdaging, als je zicht wilt houden op de kinderen waarvoor eerder een handelingsplan was. Een oplossing kan liggen in minder individuele plannen  maken en rapporteren in de groepsplannen.

Mededelingen
Herlees de mededelingen en noteer de data. De inleverdatum over de aanvraag van een TLV voor het schooljaar 2023-2024 is belangrijk!
Bij het ouder en jeugdsteunpunt staat het advies om kennis te nemen van ‘De stem van de ouders in passend onderwijs‘.