Op donderdag 25 januari jl. hielden we onze jaarlijkse studiedag over een actueel thema. Samen met de leden van de regionale commissies, de loketten en de leden van de werkgroepen hoogbegaafdheid van de verschillende regio’s dachten we na over de nieuwe subsidie hoogbegaafdheid. Deze subsidie heeft drie pijlers. Daarover hebben we al eerder gecommuniceerd. U kunt dit  lezen in dit bericht.

Met de nieuwe subsidie gaan we verder bouwen aan het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Er gebeuren al mooie dingen in de klassen, de scholen en in de regio. Tegelijk zien we dat doorontwikkeling nodig is én, dat het zonder de leerkracht niks wordt! Dat is de reden dat we deze dag vier leerkrachten hebben uitgenodigd om met ons mee te denken. Welke tips hebben zij en waar lopen zij tegenaan in de praktijk? Dat werden de vragen waar we met elkaar die dag antwoorden op wilden vinden. Wat we hoorden was:

  • Vier wat goed gaat.
  • Zorg voor extra kennis en kunde in de klas.
  • Luister naar de leerlingen.
  • Meer structurele aanpak in de klas, de hele dag door.
  • Zie de leerkracht! Hij of zij kan ook niet alles.

We bespraken waarmee we moeten doorgaan, waarmee we moeten stoppen, wat we kunnen versterken en wat we kunnen vernieuwen. Fijn om zo met elkaar na te denken over de besteding van de subsidie. Met elkaar bouwen aan passend onderwijs, daar gaan we voor!