De laatste leerteambijeenkomst van dit cursusjaar kende een speciaal karakter. Naast inhoudelijke bespreekpunten en de afronding van de leerteams namen we ook afscheid van een paar directeuren. Daarom sloten we deze ochtend af met een gezamenlijke lunch.
De volgende punten stonden op de agenda:
– hoe verder met de leerteams in relatie tot de gekozen activiteiten uit het nieuwe ondersteuningsplan
– aan de slag met het nieuwe ontwikkelingsperspectief
Zie de presentatie voor de resultaten van de bespreking.
Opnieuw was er de gelegenheid om de activiteiten uit ons nieuwe ondersteuningsplan (OSP) te prioriteren voor het eerste OSP-jaar. Samen met de RC zullen we onze jaarplanning hier op afstemmen.