Woensdag 27 september was de eerste leerteambijeenkomst van schooljaar 23-24. We begonnen de morgen met het zingen van psalm 33 vers 7. “De grote Schepper aller dingen”. Mooi om zo met elkaar te starten.

Deze dag stonden een aantal thema’s centraal. Zoals de kennismaking met de nieuwe regiomanager en de taakverdeling die er gemaakt is tussen de beide managers. Nieuwe leerteams zijn geformeerd en ook die indeling werd gedeeld, inclusief de jaarplanning.

Vervolgens ging de groep in tweeën. De IB-ers bespraken verschillende zaken rondom de leerlingenzorg en de directeuren bespraken de financiën en de kwaliteitszorg. Na de pauze werd er een stukje film getoond van een school die een zoektocht is gestart naar een passend onderwijsconcept.

Aan het einde van de morgen ontmoetten de leerteams elkaar en maakten kennis. Ook was er ruimte om door te praten over het concept wat in de film te zien was en werden en vragen geformuleerd.

Dus: Wordt vervolgd!