Thema: Verbinding PO-VO

Woensdag 15 maart was er weer een HB-netwerk in regio midden. De tweede van dit jaar met het thema: Verbinding PO-VO.

Tijdens de eerste bijeenkomst heeft Johan Smits (werkzaam op het VLC) ons meegenomen in de aanpak van de (hoog)begaafde leerlingen op zijn school. We hebben gesproken over het belang van een goede overdracht. Johan adviseerde ons om duidelijk in de overdracht zichtbaar te maken dat een leerling extra uitdaging en/of extra begeleiding heeft gekregen m.b.t. (hoog)begaafdheid. Draag er zorg voor dat bij degene die de overdracht ziet dit in het oog springt. Deze eerste bijeenkomst vroeg om een vervolg.

Afgelopen week was de tweede bijeenkomst van dit jaar. Vanuit de regio hadden zich zo’n 25 personen aangemeld om elkaar te ontmoeten en nog meer te leren.

Johan had twee leerlingen van het VLC meegevraagd. Dit gaf de HB-specialisten de kans om de vragen die er leefden te stellen aan de ervaringsdeskundigen onder leiding van Johan.

Er waren veel vragen en wat konden die twee meiden super goed verwoorden hoe het voor hen was op de basisschool maar ook hoe ze het VO nu ervaarden.

We waren ervan onder de indruk. Een aantal uitspraken van de meiden die raakten waren:

  • Het is belangrijk om leeftijdsgenoten (ontwikkelingsgelijken) te ontmoeten om je aan te spiegelen. Dan ontdek je ook dat iedere HB’er anders is.
  • Het is vervelend dat mensen denken dat je alles weet.
  • Er is op school meer aandacht voor de cognitie dan voor je gevoeligheid.
  • Niet kijken naar ons IQ maar naar wat we nodig hebben.
  • Leerdoelen (vaardigheid) zijn belangrijk maar geef daarin vrijheid.
  • Geef de keuze om mee te doen met de instructie of niet. Ik wil het eerst zelf proberen en als het dan niet lukt kan ik alsnog meedoen met de instructie.
  • Je wilt gewoon graag gezien worden!

Dit is zomaar een greep uit het gesprek. Het was een bijzondere en waardevolle morgen met elkaar!

Het praten met de leerlingen heeft ons meer gebracht dan praten over de leerlingen. We zijn de twee meiden dan ook dankbaar dat ze ons een kijkje hebben gegeven in hun ervaring en beleving.

Het derde HB-netwerk staat gepland, we willen hier dan b.l.e.w. een mooi vervolg aan geven.