Op donderdag 13 april hadden we een regiobijeenkomst in Staphorst. Daar zijn verschillende onderwerpen besproken.

  • De transitie van de zorgstructuur in de Ds. E. du Marchie van Voorthuysenschool.
  • De concept jaarplanning.
  • De structuur en taken van de secretaresse, zorgmakelaars en de regiomanager van Noordoost.
  • De pilot voor de bovenschoolse HB-voorziening.

Voor de presentatie van deze bijeenkomst klik hier.