In maart hadden we ons tweede tandemnetwerk van dit schooljaar. We ontmoetten weer veel collega’s. Verschillende onderwerpen passeerden de revue.

  • We spraken over adviezen van de scholen over thema’s van de drie programmalijnen. De verbinding tussen het schoolplan en het ondersteuningsplan kwam onvoldoende uit de verf. We hebben dit opgepakt. In een apart nieuwsbericht doen we een voorstel op hiermee op school aan de slag te gaan. Tijdens het tandemnetwerk in mei komen we hierop terug.
  • Er werd informatie gedeeld over de stand van zaken rond kwaliteitszorg in onze regio. In mei evalueren we de pilot in dit schooljaar.
  • Het bleek goed te zijn om de systematiek over de financiële medeverantwoordelijkheid nog eens door te nemen. De conclusie was dat de toelichting hierop nu voldoende is. Als directeuren hierover toch nog vragen hebben, kunnen ze altijd contact opnemen met de regiomanagers.
  • Tijdens de gedachtewisseling over beleidsrijk begroten en verantwoorden werden waardevolle suggesties gedaan. Deze suggesties zijn verwerkt en presenteren we de volgende keer.
  • We informeerden de scholen over de ontwikkelingen rond Jeugdhulp. De nadruk verschuift van de regio naar de afzonderlijke gemeenten. Dit betekent dat Passend Onderwijs en Jeugdhulp ook op de agenda van de Lokale Educatieve Agenda zullen staan. We verzamelden ideeën op welke manier we elkaar hierbij kunnen ondersteunen. Aan de hand van de ideeën streven we ernaar om in mei hierover afspraken te maken.

Er is een actielijst gemaakt van beide bijeenkomsten. Deze is hier te vinden.