Auris is er voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben voor hun spraak, taal of gehoor. Op elke school zijn er wel leerlingen, waarbij sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorendheid. Sommige leerlingen komen goed mee, sommige niet. Als de school vragen heeft over ondersteuningsmogelijkheden voor deze leerlingen, kan de school contact opnemen met Auris via dit nummer 088 8942330. Dit is de plek waar vragen gesteld kunnen worden. Op de website van Auris staat meer informatie over de verschillende afdelingen van Auris en in het bijzonder over het Aanmeldpunt Rotterdam. Dit aanmeldpunt bestrijkt een groot deel van onze regio.

Ook voor de rest van onze regio willen we dit uitwerken. Via deze link kan de intern begeleider zoeken met welk Aanmeldpunt contact opgenomen moet worden.