Door het vertrek van Dick van Wijngaarden ontstaat er een vacature in onze Regiocommissie (RC). Tevens ontstaat er een vacature in onze auditcommissie (ECKz) door het vertrek van Marjan Willemsen. Voor beide vacatures is een wervingsadvertentie opgesteld. Deze zijn te raadplegen via een link onder het woord RC of onder ECKz. Ook langs deze weg bedanken we Dick en Marjan voor hun jarenlange inzet voor onze regio! Dick op het terrein van de beleidsontwikkeling in het algemeen en in het bijzonder voor de leerteams. Marjan voor haar inzet voor kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering door middel van het auditeren. We hopen bij hun inzet in het belang van ons allemaal nog stil te staan als genoemde commissies bijeenkomen.