Het is onze opdracht om kinderen passend onderwijs te bieden. Hiervoor is het belangrijk om leerkrachten te ondersteunen / te helpen meer bekwaam te worden in de begeleiding van kinderen. Berséba investeert via arrangementen voor extra ondersteuning.   We zoeken naar een duurzaam resultaat van die inspanningen. Van kortdurend en kindgericht willen we de beweging maken naar ontwikkeling van expertise voor leerkrachten en stimuleren van schoolontwikkeling. Onze arrangementen richten zich veelal op de casus, het kind met een ondersteuningsvraag. Dit gaat uit van het oude “medische model”. Een kind heeft een probleem en  er is eventueel een diagnose gesteld. Het arrangement heeft het doel om te “genezen”.

Toen en nu

In de huidige praktijk zien we al vanaf 2014 (ontstaan passend onderwijs/Berséba) een andere ontwikkeling opkomen. De ambulante begeleiding richt zich ook op de hulp / ontwikkelvraag van  de leerkracht. We willen leerkrachten leren omgaan met de problematiek van het kind. Hoe kan ik als leerkracht de “vragen” die het kind mij stelt beantwoorden. Kinddoelen zijn dus niet voorliggend, maar de ontwikkeling van de leerkracht is van belang.

Gesprek

We willen bij de extra ondersteuningsarrangementen het gesprek met de school aangaan,  hoe we vanuit de ondersteuning van het kind tot verdere ontwikkeling van de leerkracht/het team/de school kunnen komen. Arrangementen hebben wat ons betreft de insteek op het kind, maar gaan vergezeld van en eindigen in elk geval met de vraag: “Wat hebben we geleerd en wat kunnen we daar in het vervolg mee?” Je kunt deze vraag dus van de ambulante begeleiders verwachten. Ook bij de jaarlijkse SOP-gesprekken is dit een agendapunt.