Middelen subsidie

In de achterliggende jaren is er gebouwd aan het onderwijs voor de (hoog)begaafde leerlingen en staat er op veel scholen al een mooi fundament. Met de nieuwe subsidie voor het samenwerkingsverband in de hand kunnen we verder bouwen. In de nieuwe subsidie periode (tot eind 2025) is er ruimte om als school een bedrag aan te vragen en zo concreet een stap te kunnen zetten richting inclusiever onderwijs.

Je kunt daarbij denken aan de volgende doelen uit de landelijke subsidie aanvraag:

  • De school realiseert samen met het voortgezet onderwijs, aangesloten bij het samenwerkingsverband RefSVO programma’s waarbij leerlingen in het primair onderwijs leerlingen in het voortgezet onderwijs ontmoeten.
  • Samen met de voorschoolse voorzieningen realiseert de school gezamenlijk aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen, waarvan het professioneel signaleren en preventief handelen de kern zijn.
  • De school heeft een adequate aanpak om bij instroom van leerlingen te bepalen of er sprake is van sterke vermoedens van (hoog)begaafdheid. De school is in hogere leerjaren alert op kenmerken van (hoog)begaafdheid en stemt het aanbod daarop af.
  • De school werkt samen met de gemeente zodat door de inzet van een onderwijszorgarrangement er een totaal aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen is, die gericht is op zo volledig mogelijk onderwijs volgen van (hoog)begaafde leerlingen.

Plan van aanpak

Door een plan van aanpak in te dienen bij de regiomanager midden@berseba.nl met concrete doelen en een begroting kan je aanspraak maken op een bedrag van maximaal 15.000 euro. Welke stap gaan jullie zetten? We zien uit naar mooie initiatieven.

Overige aspecten uit de subsidie

  • Twee keer een bijeenkomst voor de onderwijsassistenten van de school.
  • Intervisiebijeenkomst voor leerkrachten die een leerling hebben met een HB-arrangement.
  • Financiële bijdrage aan de leerlingen die deelnemen aan de boven-schoolse HB-voorzieningen.

Heb je vragen? Stel ze gerust.