In dit nieuwsbericht geven we meer inhoud aan de subsidieaanvraag. Waar gaat het over?

Doelgroep

In de achterliggend jaren hebben we al veel mooie dingen kunnen doen voor de (hoog)begaafde leerlingen. Met de nieuwe subsidie kunnen we daar een vervolg aan geven. In de aanvraag van deze subsidie zijn specifieke groepen genoemd:

  • Zelfsturende leerling
  • Aangepast succesvolle leerling
  • Creatief uitdagende leerling
  • Onderduikende leerling
  • Dubbel-bijzondere leerling

Met het noemen van deze groepen sluiten we aan bij profielen van hoogbegaafde leerlingen, zoals geformuleerd door Betts & Neihart. Onder deze doelgroepen vallen nagenoeg alle HB-leerlingen dus er is voldoende ruimte om mooie vervolgstappen te maken in het realiseren van een nog beter passend en dekkend netwerk.

Drie pijlers

In de aanvraag zijn drie pijlers voor het ontwikkelen van dit dekkend netwerk geformuleerd:

  • Versterken preventieve signalering
  • Realiseren voorzieningen (i.s.m. VO)
  • Scholing

We gaan voortbouwen op de resultaten die tijdens de vorige subsidieperiode zijn gerealiseerd. Dit fundament houden we vast en zullen we waar mogelijk verder versterken vanuit de ambitie: Samen werken aan inclusiever onderwijs. Elke regio maakt binnen de geformuleerde pijlers keuzes die passen bij de behoefte in die regio. De subsidie is toegekend voor de jaren 2023 t/m 2025.