Onze scholen hebben de opdracht om hoogbegaafde leerlingen een goede onderwijsplek te bieden. We nodigen de HB-specialisten en Intern Begeleiders uit om zich verder te ontwikkelen om het onderwijs aan deze kinderen te verbeteren. We hebben hiervoor een verdiepend aanbod. Dit aanbod is gericht op het creëren van een eigen leerlandschap dat aansluit bij jouw kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. Het stelt je in staat om doelgericht te werken aan verbetering van de motivatie en de leerprestaties van HB-leerlingen.

Tijdens de HB-netwerkbijeenkomst van 5 april jl. is dit aanbod al genoemd, maar de folder was nog niet beschikbaar.

Ben jij een HB-specialist of IB-er met hart voor deze kinderen? Dan dagen we je uit om van dit aanbod gebruik te maken! Meld je aan voor 31 mei 2023 via randstad@berseba.nl.

Voor nadere informatie, zie de folder.