Op 1 januari 2023 gaat de vereenvoudiging bekostiging in het primair onderwijs van start. Berséba heeft ook te maken met deze vereenvoudiging. Het opstellen van het concept van de (meerjaren)begroting 2023-2025 is in de afrondende fase. De regiomanagers hebben dit concept met de scholen besproken. Eventuele aanpassingen als gevolg van deze besprekingen worden verwerkt in de definitieve begroting. De bestuurder zal deze na goedkeuring door de raad van toezicht vaststellen. De conceptbegroting geeft de scholen al een goed beeld hoe hoog de beschikking zal zijn in 2023. Berséba verwacht de beschikkingen uiterlijk begin januari 2023 naar de scholen te versturen.

De vereenvoudiging verandert ook de wijze waarop middelen voor extra ondersteuningsarrangementen beschikbaar worden gesteld. Alle beschikkingen voor deze arrangementen lopen per 31 december af. Berséba heeft besloten geen extra planlast bij de scholen neer te leggen. Arrangementen zijn dan ook in verreweg de meeste gevallen automatisch verlengd naar 31 december 2023, tenzij een leerling op 31 juli de school verlaat. Dan eindigt het arrangement op 31 juli 2023.