Aanvulling op dit nieuwsbericht: Het geplande webinar van 17 mei is uitgesteld. De publicatie van de beleidsregel vindt later plaats dan de beoogde 1 mei. Het webinar vindt nu op een later moment in het jaar plaats. Informatie over de nieuwe datum publiceren we op onze website. Het Steunpunt Passend Onderwijs informeert hierover ook via zijn website en nieuwsbrief.

Het ministerie werkt aan een regeling waarmee scholen voor regulier en gespecialiseerd onderwijs intensiever kunnen samenwerken. Scholen krijgen hiermee meer mogelijkheden om met inclusief onderwijs te experimenteren.

De nieuwe regeling wordt naar verwachting op 1 mei 2024 gepubliceerd. Deze regeling maakt het mogelijk om op kleinere schaal als regulier en gespecialiseerd onderwijs samen te werken. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om vanuit het gespecialiseerd onderwijs een ondersteuningsklas in te richten op een reguliere school.

Scholen die willen deelnemen, kunnen samen met het samenwerkingsverband een aanvraag indienen. Zodra de regeling is gepubliceerd, volgt meer informatie via de nieuwsbrief en website van het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) en de nieuwsbrief van het ministerie van OCW. Samen met het ministerie van OCW zorgt het SPO ook voor verdere inhoudelijke toelichting en ondersteuning.

Ben je benieuwd welke mogelijkheden deze regeling voor jouw school biedt? Neem dan deel aan het webinar op vrijdag 17 mei van 10.00 tot 11.30 uur. Je kunt je aanmelden via een link op de pagina van het Steunpunt Passend Onderwijs.