De verantwoordelijkheid van Berséba om zicht te hebben op verzuim van leerlingen wordt door overheidsbeleid groter. In dit nieuwsbericht gaan we eerst in op verzuim en afwijking van onderwijstijd. Daarna op thuiszitters en tenslotte op de uitvraag bij scholen die vier keer per jaar plaatsvindt.

Verzuim: afwijking van onderwijstijd

Er is sprake van verzuim, als een leerling op schooldagen afwezig is. Een leerling onderschrijdt dan de onderwijstijd. Er zijn categorieën leerlingen die de onderwijstijd voor kortere of langere tijd onderschrijden. Een beleidsregel van de overheid geeft duidelijkheid over deze categorieën. Berséba heeft deze categorieën in een document beschreven. In sommige gevallen moet aan de Onderwijsinspectie toestemming gevraagd worden om voor een leerling de onderwijstijd af te laten wijken. Wanneer moet dit nu wel en wanneer hoeft dit niet? Ook dat maakt de inhoud van het document duidelijk. Over dit onderwerp is eerder een nieuwsbericht gepubliceerd.

Thuiszitters

Thuiszitters zijn leerlingen die ingeschreven zijn op een school, maar niet volledig onderwijs volgen en voor wie geen sluitende aanpak is gerealiseerd. Met een sluitende aanpak bedoelen we een aanbod voor onderwijs en/of zorg voor vijf dagen per week.

Uitvraag verzuim en thuiszitters

Elk kwartaal, in de maanden maart, juni, september en december, doet Berséba een uitvraag bij alle scholen naar verzuim en thuiszitten. Hiervoor gebruikt Berséba een vast format. Hierover ontvangt de school een mail van de regiomanager.