Leerkrachten onderhouden nauw contact met ouders over de ontwikkeling van hun kind en de ondersteuning die daarvoor nodig is. Vragen over deze ondersteuning of algemene vragen over passend onderwijs moeten ouders altijd eerst aan de leerkracht of de intern begeleider van de de school stellen.
Voor een onafhankelijk advies kunnen ouders terecht bij het Loket van het samenwerkingsverband of bij het ouder- en jeugdsteunpunt.

De verantwoordelijkheden van het ouder- en jeugdsteunpunt zijn:

  1. Informeren over passend onderwijs
    Het Ministerie van OCW geeft in een brochure antwoord op vragen van ouders over passend onderwijs.
  2. Signaleren wat ouders ervaren bij de ondersteuning die kinderen krijgen
    Berséba heeft een vertelpunt ingericht waar ouders hun ervaringen kunnen delen. Hiervoor maakt Berséba gebruik van de online-omgeving van Vertellis. De privacy in deze online-omgeving is gewaarborgd.
  3. Ondersteunen van ouders rondom passend onderwijs
    Ouders en school zoeken samen naar de beste begeleiding van het kind. Als ouders vragen hebben over deze begeleiding, dan mogen ze ook contact opnemen met het Loket van Berséba. Het Loket gaat ervan uit, dat de school op de hoogte is van dit contact. Het Loket denkt mee en geeft advies. Als ouders daarmee onvoldoende geholpen zijn, dan kunnen ze contact opnemen met het ouder- en jeugdsteunpunt. Bel 06-22941525 (Jan de Waard) of vul onderstaand contactformulier in.

Een ouder- en jeugdsteunpunt is geen klachtenbureau. Ouders die klachten hebben over de begeleiding van hun kind dienen dit met de school te bespreken. Elke school heeft een klachtenregeling. In het uiterste geval kunnen ouders ook een klacht indienen bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs.

Ouders of andere betrokkenen die klachten hebben over het handelen van één van de medewerkers van Berséba, nodigen wij hartelijk uit om hierover met ons in gesprek te gaan. We proberen altijd tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan heeft ook Berséba een klachtenregeling en ook in deze situatie kan eventueel opgeschaald worden naar de Geschillencommissie.

Contactformulier

Naam