Het platform ‘Naar inclusiever onderwijs’ organiseert elk jaar de ‘Week van inclusief onderwijs’. Dit jaar is deze week van 26 februari tot en met 1 maart. In deze week geeft het platform een doorkijkje in verschillende activiteiten op het gebied van inclusiever onderwijs.

Maandag 26 februari staan activiteiten en goede aanpakken van samenwerkingsverbanden en scholen centraal. Het platform geeft een overzicht van afgesloten en nieuwe activiteiten.

Een aanpak voor de regionale vormgeving van inclusiever onderwijs staat op woensdag 28 februari in de schijnwerpers. Aan de hand van vier pijlers – welkom, effectief systeem, vaardigheden en middelen en expertise – schetst een samenwerkingsverband zijn aanpak voor het realiseren van inclusiever onderwijs.

Op de laatste dag, vrijdag 1 maart, ligt de focus op het perspectief van ouders bij de ontwikkeling van een inclusievere ontwikkelomgeving. Samenwerking met ouders en leerlingen is cruciaal bij inclusief onderwijs.

Aanmelden voor de verschillende sessies kan via de pagina van de ‘Week van inclusief onderwijs’.