Wat is normaal? Eén op de zes jongeren maakt gebruik van jeugdhulp, terwijl dat enkele jaren geleden één op de zevenentwintig was! De behandeltrajecten moeten zorgen voor ‘feest in je bovenkamer’. Op sociale media posten jongeren steeds extremere uitingen van verdriet en depressie.

De commandomaatschappij is ontwikkeld tot een prestatiemaatschappij en iedereen moet het beste uit zichzelf halen. De prestatiedruk neemt steeds verder toe, én je bent zelf verantwoordelijk voor je succes. Dat zorgt voor angst of je kunt voldoen aan de verwachtingen van de ander en vooral van jezelf.  

Passend onderwijs moet niet gericht zijn op het individu, maar op de context. De groepsleerkrachten moeten hun vak weer uitoefenen! Ze zijn pedagoog en didacticus, en geen psycholoog. Dat vraagt om goed onderwijs, met hoge verwachtingen in een goede pedagogische relatie. Neem de weerstanden niet weg, want van weerstand groei je.

Laat het onderwijs samenwerken met ouders en jeugdhulp. Daarbij is duidelijkheid over je verwachtingen en eerlijk zijn over wat wel en niet kan belangrijk. Bert gebruikt de metafoor van de brandweer om het samenwerken aan hetzelfde doel te duiden. Bij een grote brand roept de bandweer extra hulp in. Als de ladderwagen komt, is er geen tijd voor discussie over de juiste aanpak of een betere plek voor de bluswagens. Eerst de handen uit de mouwen en als de brand geblust is, is er tijd voor evaluatie. Zo kan het ook in het onderwijs. De school neemt de leiding als extra hulp wordt ingezet. De jeugdhulp mag meehelpen in de klas volgens duidelijk gestelde regels. Tijdens het meehelpen kun je observeren en na afloop evalueren. Laten we samen weer normaal gaan doen!

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Pak hét onderwijsboek van 2023 ‘Van individueel naar inclusief onderwijs’ van Bert Wienen!