De afgelopen periode hebben we een wijziging in de werkwijze van het Loket doorgevoerd rondom de aanvragen PO’s. Deze werden altijd tijdens de loketvergaderingen besproken. Ook werd ieder verslag weer geëvalueerd.

We hebben besloten dat de aanvragen PO’s nu door de zorgmakelaars beoordeeld worden. Bij twijfel wordt een PO nog in het Loket besproken. Als dit zo is, wordt de betreffende school/ib’er hiervan op de hoogte gebracht.

Voordelen van deze aanpak zijn:

  • Een school hoeft niet meer te wachten op een loketvergadering met een PO aanvraag. Wanneer de aanvraag in Kindkans staat kan de school dit mailen naar de zorgmakelaar en zal deze de aanvraag beoordelen.
  • Er komt tijd vrij in de loketvergaderingen om waar nodig of waar behoefte is scholen en/of ouders uit te nodigen. Dit zal in overleg met de zorgmakelaar en de ib’er gaan.

We verwachten op deze manier efficiënter te kunnen werken, maar ook meer de verbinding tussen het Loket en school/ouders vorm te kunnen geven.