We willen jullie bedanken voor de samenwerking in het afgelopen schooljaar. Tijdens onder andere de netwerkbijeenkomsten, de trainingen, de schoolbezoeken en met het Loket.

Baukelien en Alina zijn in dienst gekomen. Lydia nam de taken van Elja over. Jan is na een ernstige ziekte weer volledig hersteld. Als we terugzien op dit jaar zijn er veel redenen om de Heere te danken. Hij gaf ons de kracht om ons werk te doen. Soli Deo Gloria!

We wensen jullie een hele fijne zomerperiode toe en D.V. tot in het nieuwe schooljaar!