Een paradigma is een set van aannames die bepalen hoe jij naar een bepaald vraagstuk kijkt. Een paradigma wordt gevormd door je opvoeding en je ervaringen die je hebt gehad. Zo heb je een visie op begaafdheid. De bijeenkomst ‘Paradigmashift begaafdheid’ is bedoeld om meer mogelijkheden te zien en begaafdheid anders te benaderen. Dit verruimt je blik, maakt je van je belemmeringen bewust en geeft je zicht op meer kansen voor je onderwijspraktijk. Hier moet je bij zijn. Bekijk de flyer!