Deze week start je met je nieuwe groep! Wat is die eerste dag spannend voor de leerkracht én voor de kinderen! Je staat voor je nieuwe groep en ziet al die verwachtingsvolle ogen op jou gericht! Jij bent dit schooljaar de ‘leider’ van deze groep. Je hebt je uitstekend voorbereid en ervaart wellicht een stuk gezonde spanning! Wat gaat dit schooljaar brengen?

Gabriël Anthonio vraagt zich af, waarom de ene persoon iets snel en soepel bereikt, terwijl anderen met veel moeite en inspanningen toch weinig succes boeken. Er zijn mensen die reusachtige projecten, veranderingen en innovaties teweeg hebben gebracht. Mensen die leiderschap hebben getoond, de verantwoording hebben genomen en het goede hebben gedaan. Wat is het geheim? Wat is de sleutel tot succes? Hij gebruikt de metafoor van de sleutelbos. Pak je sleutelbos er eens bij, zegt Anthonio en leg hem voor je neer op tafel. Wat zie je? Welke gedachten en gevoelens komen bij je boven als je naar die bos kijkt? Welk persoonlijk kenmerk zit aan jouw bos? Is het er een die praktisch is, of zitten er herinneringen aan je bos? Moet er een sleutel af? Doe je er één bij?

Terug naar je klas. De eerste sleutel tot succes is een open houding. Leiderschap begint met een open houding met aandacht en aanwezig zijn in het hier-en-nu. Dan krijg je verbinding met wat zich op het moment aandient. En dan zelf en met anderen de volgende stap zetten. Leiders zetten alle mogelijkheden in die ze te bieden hebben. Hoe is dat in jouw groep, jullie team of in je gezin?

Leiderschap betekent, volgens Gabriël, gericht invloed uitoefenen op jezelf en je omgeving. Daar vertelt hij geen hoog-over-verhaal over, maar hij sluit aan bij de praktijk van alledag door verhalen. Hierbij gebruikt hij anekdotes over zijn meervoudig beperkte zoon. Hij noemt hem zijn coach, de slijpsteen van zijn ziel. Gabriël houdt geen abstract betoog en gebruikt geen modellen, maar hij geeft concrete handvatten voor iedereen om meteen mee aan de slag te gaan.

We gunnen jou zijn verhaal om je gereedschapskoffer aan te vullen! Kom op D.V. 20 september 2023 naar Gouda en laat je door Gabriel Anthonio inspireren. Meld je voor 1 september aan via deze link en zie hier de uitnodiging.

14.00-15.15 uurPareltjesmarkt: scholen presenteren mooie voorbeelden ter inspiratie Koffie en thee
15.15-17.30 uurPersoonlijke en verbindend leiderschap door Gabriël Anthonio
18.00-19.30 uurMaaltijd en afsluiting