We maken een mooie start van het schooljaar door met directeuren en interne begeleiders te kijken naar onze kengetallen. We reflecteren ook op de stappen die we maken in kwaliteitszorg. Ib’ers moeten vanaf ongeveer 14.00 uur “nablijven”….

Dat “nablijven” doen we niet zonder reden!  OPP in Parnassys vraagt onze aandacht. o.l.v.. Leon van Dalen proberen we de mogelijkheden van dit nieuwe OPP zo dicht mogelijk bij onze wensen/prakijken te krijgen. Op de IB-conferentie kunnen we nog wat extra tijd reserveren om perikelen rond het nieuwe OPP goed af te hechten.