Intern begeleiders (IB-er) en directeuren zijn van harte welkom op het IB-netwerk van 8 en 13 februari 2024.
Luc Greven was directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek, leraar, intern begeleider en directeur in het (V)SO, hogeschooldocent en wethouder. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan, waaronder enkele over interne begeleiding en is betrokken op leiderschap.

Luc zal voor het IB-netwerk zijn lezing opbouwen aan de hand van drie vragen of thema’s:

  • De nieuwe beroepsstandaard van de LBBO positioneert de IB-er als kwaliteitscoördinator. Op de scholen kennen we ook reken-, taal- en bouwcoördinatoren. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Waarom is zoveel coördinatie nodig?
  • De IB-er heeft leerlingenzorg niet meer (louter) als hoofdtaak. Wat betekent de nieuwe taakinvulling van de IB-er met kwaliteitscoördinatie voor een directeur en voor leerkrachten?
  • Hoe verhoudt de intern begeleider zich tot de schoolleider? Hoe zit het met het onderwijskundig leiderschap en de ‘aanjager van de professionele leercultuur (LBBO)? Zitten ze nog samen op de tandem, of nemen ze het team mee op de bierfiets?

We gaan niet alleen luisteren naar Luc. De deelnemers gaan ook aan het werk.
De ontwikkeling naar kwaliteitscoördinator gevolgen voor leerkrachten en de directeur. Daarom is het aansluiten van directeuren bij deze bijeenkomst een aanrader!

Verder willen we tijdens het IB-netwerk informeren over de stand van zaken met betrekking tot de subsidieaanvraag hoogbegaafdheid en met elkaar mogelijkheden van een bovenschoolse voorziening verkennen.