Driemaandelijks ontvangt de school van Berséba de vraag om de ‘thuiszitters’ te melden. De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs moeten deze uitvraag van de Inspectie van het Onderwijs uitvoeren. De Inspectie stelt voorwaarden aan de uitvraag en hierop is het registratieformulier gebaseerd.

Vooral het invullen van de juiste categorie blijkt lastig te zijn. We hebben de toelichting bij de uitvraag herschreven en willen in een webinar uitleg geven over het invullen.

We bespreken de verschillende categorieën, mede aan de hand van de in 2023 ontvangen opgaven en gaan in op vragen die regelmatig gesteld worden, onder andere over kinderen die gedeeltelijk thuis zitten.

Inschrijven voor de webinar op 6 maart 2024 van 13.00-14.00 uur kan tot uiterlijk 1 maart 2024 via de aanmeldknop.

Op het inschrijfformulier kun je een vraag stellen die we in de webinar zullen beantwoorden.