De volgende informatie deelden we tijdens de bijeenkomst van 19 oktober met de aanwezigen.

De stelselwijzing ‘vereenvoudiging van de bekostiging’ resulteert in een andere manier van financiering van het Gespecialiseerd Onderwijs en het opstellen van beschikkingen voor het regulier onderwijs.

Een groter bedrag komt naar Berséba, maar meer geld moet meteen worden afgedragen aan het Gespecialiseerd Onderwijs. Het verschil in bekostiging van kinderen onder en boven de 8 jaar vervalt. De beschikkingen voor de scholen geeft het SWV vanaf 2023 op kalenderjaar af.

Landelijk en regionaal

De kosten voor kinderen met een TLV-cluster 3 blijven we vanuit solidariteit landelijk dragen, evenals de kosten voor cognitieve en medische arrangementen. Op de regionale begroting staan de beleidskosten van de regio, de arrangementen hoogbegaafdheid, crisisarrangementen, en de kosten voor het SBO(++) en het SO-gedrag.

Vanaf 1 januari 2023 zijn er geen geldarrangementen gedrag meer beschikbaar. De middelen hiervoor krijgen de scholen aan de voorkant in hun reguliere beschikking. De arrangementen hoogbegaafdheid worden beperkt tot dubbel-bijzondere kinderen en kinderen die worstelen met levensvragen. Over deze veranderingen zijn de scholen tijdens bijeenkomsten 2020-2021 al geïnformeerd.

Regionale begroting

In de presentatie staat een dia, waarin we een overzicht tonen waar de ontvangen middelen ter hoogte van 32,7 miljoen euro aan worden besteed. Het is verdeeld over zes ‘taartpunten’. Daarnaast laten we zien dat de regionale begroting is opgebouwd aan de hand van de drie programmalijnen: expertise, maatwerk en samenwerken.

Het bedrag dat de school ontvangt

De scholen krijgen een hoger bedrag per leerling. Voor 2023 is dit ongeveer € 200. Het overzicht met het indicatieve bedrag voor de beschikking 2023 voor elke school hebben de scholen ontvangen. Doordat DUO tobt met het digitale systeem kunnen we nog geen definitief bedrag noemen.

De directeuren moeten bij het beleidsrijk begroten rekening houden met het bovenstaande. Het format voor het beleidsrijk begroten en verantwoorden hebben we aangepast aan bij de drie programmalijnen: expertise, maatwerk en samenwerken. Tijdens de tandemnetwerken in november spreken we opnieuw over het beleidsrijk begroten en verantwoorden.