Op de eerste dag zaten directeuren en interne begeleiders bij elkaar en dachten na over de inhoud en betekenis van het nieuwe ondersteuningsplan. Passend onderwijs krijgt vorm op de werkvloer. De leerkracht heeft de sleutelrol. Dat geeft kansen maar er zijn ook bedreigingen, zo werd duidelijk.
Per school werden uit de drie programmalijnen ontwikkelpunten genoteerd die voor het nieuwe schoolplan van belang zijn.
Het middagdeel werd samen met de ZRO-partijen ingevuld. We keken naar inhoud en techniek van WMK-ParnasSys. Hoe kunnen we ons schoolplan maken zodanig dat de inhouden van Berséba, Colon, VCPOZ en/of Coöperatie ZW terug te zien zijn. Hoe realiseren we de komende jaren een goede kwaliteitszorgcyclus gekoppeld aan ons schoolplan?
Vanaf woensdagavond gingen de interne begeleiders met hun specifieke “zorg”programma aan de slag. Op donderdag sloten we rond 15.30 uur af.
De onderwerpen die passeerden waren: actualiteit vanuit het loket, zoals terugplaatsing, PCM, groepsarrangementen in samenwerking met “Outdoor Explorer”
We zien terug op intensieve, leerzame dagen!