Met de interne begeleiders en ambulant begeleiders van 9 scholen hebben we onze ervaringen met “flex-ab” op een rijtje gezet. Het algehele oordeel van betrokkenen is zeer positief. Flex-ab voegt echt iets toe, met name de laagdrempeligheid en het feit dat expertise direct beschikbaar is worden genoemd. Er zijn enkele knelpunten die we in overleg met de ambulant begeleiders gaan aanpakken. Zo werd aangegeven dat er dubbelingen kunnen zijn in de besprekingen met andere experts. Ook is wel of niet opschalen soms een vraag. Er is behoefte aan nadere informatie of criteria voor opschaling. Inmiddels zijn ook de orthopedagogen die in de OT’s zitten bevraagd op hun ervaringen.