Leerlingen met een taalachterstand hebben ondersteuning nodig voor hun ontwikkeling. Het bieden van deze ondersteuning valt binnen de basisondersteuning. De taalontwikkeling kan echter zo vertraagd zijn, dat er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS).  Auris en Kentalis zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van een TOS én voor het bieden van extra ondersteuning. Op de sites van Kentalis en Auris staat informatie over hun aanbod. Het is interessant om hier kennis van te nemen.

Auris en Kentalis hebben posters ontwikkeld om in te schatten of er sprake kan zijn van een TOS. Voor het primair onderwijs is de poster voor de leeftijdsgroep 4 t/m 12 jaar van belang. De poster voor de leeftijdsgroep 0 t/m 4 jaar kan zinvol zijn om te gebruiken bij de intake van nieuwe leerlingen. De posters kun je gebruiken om in de school het gesprek te voeren. Het is ook mogelijk ze bij een gesprek met ouders te gebruiken om duidelijk te maken wat je bedoelt.