Als een leerling extra ondersteuning in het onderwijs nodig heeft, is een hulpmiddel soms noodzakelijk. Dit zal dan aan de orde komen tijdens een bespreking in het ondersteuningsteam van de school. Regelmatig ontvangt Berséba vragen over (fysieke) hulpmiddelen voor leerlingen om deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Er kan bijv. gedacht worden aan aangepast meubilair, een speciaal toetsenbord of een voorleeshulp. Berséba is niet verantwoordelijk om dit financieel mogelijk te maken. Ouders kunnen een hulpmiddel aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) als het hulpmiddel vanwege een ziekte of een handicap nodig is om onderwijs te volgen. De school kan de ouders hierop wijzen. Op de site van UWV is meer informatie te vinden.