Als we leerlingen hun verhaal laten vertellen en ècht naar hen luisteren, dan levert dat een schat aan nieuwe, waardevolle informatie op. Goed luisteren leidt tot een verbetering van de relatie tussen de leerling en de leraar en ook tot beter passend onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft samen met LAKS, NJi en Ouders & Onderwijs een online magazine De stem van de leerling samengesteld. Hierin staan veel mooie voorbeelden uit de praktijk.

Hoe pas je dit luisteren nu toe in de praktijk? Hoe zorg je dat er op jouw school, binnen jouw bestuur of samenwerkingsverband écht naar de leerlingen wordt geluisterd? Dit online magazine gaat in op de nieuwe wet ‘Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs’ en deelt in tekst, geluid en beeld voorbeelden van hoe samenwerkingsverbanden, besturen en scholen werken aan het geven van een stem van de leerling. Wat blijkt: “Wat aanvankelijk tijdrovend lijkt, levert uiteindelijk winst op voor de leerling. En daar doen we het immers toch allemaal voor.”