In de achterliggende periode hebben collega’s van scholen uit onze regio in drie groepen de opleiding Talentbegeleider basisonderwijs gevolgd bij Novilo.

Berséba vindt het wenselijk dat elke school een opgeleide specialist hoogbegaafdheid heeft en heeft daarom het volgen van deze opleiding gestimuleerd. Berséba heeft vanuit subsidiegeld een deel van de kosten voor haar rekening genomen.

Marianne Brouwer uit Amstelveen was één van de deelnemers aan deze opleiding. In een filmpje kijkt zij terug op deze opleiding. Zij roept collega’s op om haar voorbeeld te volgen en wij steunen haar advies van harte.

Bij voldoende belangstelling nemen wij het initiatief om bij Novilo een cursusgroep samen te stellen met deelnemers van scholen uit regio Randstad. De subsidieperiode is inmiddels wel voorbij, dus de kosten van de opleiding zijn nu voor de school. Voor vragen kun je contact opnemen met Ton Schalk, 06-15027360. Aanmeldingen ontvangen we graag uiterlijk 1 juni 2023 via randstad@berseba.nl.