Op 5 april organiseerden Teuni Keijzer, Thera Tanis en Renke Kemeling, leden van het expertteam HB, een inspirerende netwerkbijeenkomst. Annemieke Weterings, medeauteur van ‘Hoe dan?!’, hield een boeiende lezing over ‘Paradigmashift begaafdheid, jouw visie op begaafdheid onder de loep’.

Leren gaat volgens de trits ‘onbewust-onbekwaam, bewust-onbekwaam, bewust-bekwaam, onbewust-bekwaam’, betoogde Annemieke. Voor hoogbegaafde kinderen is de beginsituatie wezenlijk anders. Op veel gebieden komen hoogbegaafde kinderen onbewust bekwaam de school binnen. Bij hen gaat de overgang van bewust onbekwaam naar onbewust bekwaam vaak snel, zodat het kan lijken of fases worden overgeslagen. Ze zijn vaak aan het presteren en niet aan het leren, doordat ze al laten zien wat ze al kunnen. Dat lijkt mooi, maar dan leren ze niet.

Bij leren ga je door de leerkuil. Hoogbegaafde kinderen komen niet op de plek der moeite en ervaren niet dat dit bij leren hoort en dat je door moet zetten. Annemieke benadrukt de noodzaak om vanaf het begin aan te sluiten bij het niveau van de hoogbegaafde kinderen en onderstreept het belang van differentiatie.

Vervolgens zette Annemieke verschillende visies op HB naast elkaar. De aanwezigen uit het PO en VO, van AB Randstad en Driestar educatief zijn uitgedaagd om hun visie op HB te formuleren aan de hand van vijf kernwoorden. Daar zette Annemieke verschillende paradigma’s naast en liet de mensen hun visie daaraan spiegelen.

Kennis van en inzicht in de verschillende paradigma’s begaafdheid verruimt je blik, maakt je bewust van belemmeringen en geeft meer zicht op kansen in de onderwijspraktijk en gesprekken met leerlingen, ouders en collega’s.

Annemieke zet aan het denken door de praktijk aan de verschillende paradigma’s te toetsen, waarmee ze ‘aan de stoelpoten rammelt’ en de aanwezigen aan het denken zet.