In de maanden maart en april heeft het vierjaarlijkse kwaliteitsbezoek van de Onderwijsinspectie plaatsgevonden. De definitieve rapportage is inmiddels beschikbaar. Op de standaard ‘dekkend netwerk van voorzieningen’ is het oordeel van de inspectie ‘goed’. Op de overige standaarden is het oordeel ‘voldoende’. Het totale verslag is hier te downloaden.

We zijn blij met en dankbaar voor dit mooie resultaat. We beschouwen het rapport als een objectieve bevestiging dat we binnen Berséba met elkaar er in hoge mate in slagen om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen uit onze achterban. Het bestuur is trots op alle collega’s die, in soms moeilijke omstandigheden, zich iedere dag inspannen om passende ondersteuning te bieden aan leerlingen, zowel op reguliere scholen, speciale scholen als bij de organisatie van Berséba zelf.