Berséba heeft in de loop van 2022 het vierjaarlijkse onderzoek van de Inspectie gehad. De definitieve rapportage is inmiddels beschikbaar. We zijn blij en dankbaar dat we op alle onderdelen het oordeel ‘voldoende’ hebben gekregen en op het onderdeel ‘dekkend netwerk van voorzieningen’ zelfs een ‘goed’.

We beschouwen het rapport als een objectieve bevestiging dat we binnen Berséba met elkaar er in hoge mate in slagen om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen uit onze achterban. Tegelijkertijd zijn er mooie aandachtspunten aangereikt om op onderdelen verder te ontwikkelen en te verbeteren. Deze punten hebben een plek gekregen in ons nieuwe ondersteuningsplan.

Het bestuur is trots op alle collega’s die, in soms moeilijke omstandigheden, zich iedere dag inspannen om passende ondersteuning te bieden aan leerlingen, zowel op reguliere scholen, speciale scholen als bij de organisatie van Berséba zelf.