De auditcommissie heeft een samenvattend verslag geschreven op basis van de  vijftien audits die in de pilotperiode zijn uitgevoerd. Het verslag geeft per ijkpunt aan ‘wat goed gaat’ en ‘wat de aandacht vraagt’.

Tijdens het tandemnetwerk van 23 en 25 mei 2023 hebben twee collega’s een terugblik gegeven op de audit van hun school. De tijdsinvestering valt reuze mee en de deelnemers zijn tevreden over de opbrengst. We hebben besloten om in de ondersteuningsplanperiode 2023-2027 audits uit te voeren. De planning is hier te vinden. Scholen kunnen onderling ruilen en informeren hierover de auditcommissie en de regiomanagers.