We werken samen voor de kinderen op onze scholen. Daarover keken we samen dit filmpje:

Tijdens de oefening van ‘de heliumstick’ voelden we dat de belangen van ons samenwerkingsverband en de scholen soms verschillen.

Met behulp van Mentimeter heeft iedereen aangegeven wat we van de samenwerking binnen Berséba verwachten. We hebben een ranking gemaakt in samenwerkingsvormen en welke thema’s prioriteit hebben. Het uitwerken van onze gezamenlijke visie op inclusiever onderwijs staat op nummer 1.

Hoe kunnen we dit met elkaar handen en voeten geven? Wico Blokland, directeur van de School met de Bijbel in Noordeloos gaf aan de hand van praktijkervaringen al een kijkje in zijn dorpsschool. Deze school heeft de visie: ‘Met elkaar voor ieder kind’. Hij gaf ons verschillende lessen mee:

  • Zorg ervoor dat je hele team achter je visie op inclusiever onderwijs staat;
  • Laat je visie in de praktijk zien, ook juist als directeur;
  • Niet alles gaat vanzelf, maar dat hoeft ook niet;
  • Laat ouders met kinderen met een beperking ervaringen uitwisselen met elkaar;
  • Ga aan de slag met de index voor inclusie, waarbij je als school altijd een stapje kan zetten, een stapje die past bij jouw school.